Cookies a osobní údaje

Obsah

Úvod

Když navštívíte mé webové stránky www.artofmarcela.com (dále jen web nebo webové stránky) nebo mne kontaktujete, dostávají se ke mne vaše osobní údaje – prostřednictvím cookies nebo komunikace s vámi.

Při zpracování osobních údajů a použití cookies vycházím z platných předpisů, především:

 • Nařízení EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích

Níže naleznete informace zejména o použití cookies na tomto webu a dále o tom, jaké osobní údaje získávám, za jakým účelem je zpracovávám a jaká jsou vaše práva ve vztahu k osobním údajům.

Provozovatel webových stránek a správce osobních údajů

Marcela Hradská
Brigádníků 303, Nový Bor 473 01
info@artofmarcela.com

Kontakt a spolupráce se mnou

Pokud mne kontaktujete nebo se mnou navážete spolupráci, pak zpracovávám vaše osobní údaje, které mi sami poskytnete.

V základu jde o e-mail, v případě smluvní spolupráce pak zejména o jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo nebo jiné údaje dle obsahu a rozsahu komunikace a případné spolupráce se mnou.

Tyto údaje zpracovávám za účelem vyřízení vašeho požadavku, komunikace s vámi a případného plnění smlouvy. Právním důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy a můj oprávněný zájem vyřídit vaše požadavky.

Poskytnutí těchto osobních údajů je zcela dobrovolné, ovšem bez nich s vámi z podstaty věci nebudu moci spolupracovat.

Osobní údaje zpracovávám po nezbytně nutnou dobu. V případě nezávazné komunikace po dobu vyřízení vašeho dotazu. V případě smluvní spolupráce údaje zpracovávám po dobu plnění smlouvy a poté uchovávám v zájmu ochrany možných právních nároků nebo řešení sporů.

Cookies

Tyto webové stránky používají tzv. soubory cookies a další související technologie (zde označovány obecně jako „cookies“) za účelem zajištění funkcionality webu a analýzy návštěvnosti stránek.

Cookies jsou malé textové soubory, které ukládá váš prohlížeč při prohlížení webových stránek do vašeho zařízení.

Typy souborů cookies

Cookies jsou na tomto webu děleny podle své funkce a účelu na:

 • Technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění správného fungování tohoto webu.
 • Statistické a analytické cookies, které mne jako provozovateli webových stránek umožňují získat informace o návštěvnosti webu.
 • Funkční cookies, které přidávají na web některé další funkce tyto webové stránky nepoužívají.
 • Marketingové cookies pro cílenou reklamu tyto webové stránky nepoužívají.

Seznam cookies na tomto webu

 • Technické
  • Elementor: nástroj pro tvorbu vzhledu a obsahu webových stránek
  • Real Cookie Banner: nástroj pro správu cookies a poskytnutých souhlasů
  • Polylang: nástroj pro vícejazyčné nastavení webových stránek
 • Analytické
  • Google Analytics: nástroj pro získávání statistických údajů o návštěvnosti webu

Detailní informace k jednotlivým cookies a doba jejich ukládání jsou rozepsány v Cookie liště pro nastavení cookies.

Použití cookies

Technické cookies jsou použity vždy, když navštívíte tyto webové stránky a jejich použití nelze omezit.

 • Důvodem použití coookies Elementor a Polylang je můj oprávněný zájem na správném fungování webových stránek.
 • Pomocí nástroje Real Cookie Banner dochází přes Cookie lištu pro nastavení souhlasu s použitím cookies k ukládání vašeho souhlasu (IP adresy a dalších technických údajů – konkrétní výpis je uveden na webu tvůrce tohoto nástroje). Důvodem je splnění právní povinnosti, která se na mne jako správce vztahuje – prokázání odsouhlasení použití cookies. Údaj o souhlasu je ukládán po dobu 10 let.

Statistické a analytické cookies (Google Analytics) jsou používány až poté, co s jejich použitím souhlasíte v Cookie liště.

 • Jedná se o údaje o tom, odkud byly stránky navštíveny, z jakých zařízení, které stránky jsou prohlíženy a další (více informací je uvedeno na webu Google Analytics). Údaje mne pomáhají porozumět návštěvnosti webových stránek pro jejich vylepšení.
 • Tyto údaje jsou zpracovávány třetí osobou (viz dále) a mne dostupné údaje nedokážu spojit s konkrétní osobou.
 • Právní důvod pro použití těchto cookies je výhradně váš souhlas. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a trvá po dobu 1 roku.

Změna nastavení cookies

Kdykoli můžete odvolat váš souhlas nebo změnit nastavení cookies – níže uvedené odkazy jsou stále dostupné v zápatí webových stránek. Souhlas se týká použití pouze netechnických cookies (Google Analytics). Technické cookies budou použity vždy, neboť jsou nezbytné pro fungování webových stránek.

Dále vždy můžete smazat nebo jinak nastavit správu cookies pomocí nastavení ve vašem prohlížeči – informace zjistíte v nápovědě k vašemu prohlížeči.

Příjemci osobních údajů - třetí strany

Pro hostování webových stránek, jejich tvorbu a další funkce využívám nástrojů a služeb třetích stran. Některé osobní údaje jsou proto zpracovávány těmito třetími stranami:

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávám v elektronické podobě, a to jak manuálně, tak automatickými prostředky. Osobní údaje neprofiluji.

Přístup k osobním údajům nezpracovávaným třetími stranami mám výhradně já jako provozovatel a vlastník tohoto webu. Přístup je chráněn pomocí hesel.

Vaše práva

Právo na přístup

Máte právo získat potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracovávám, nebo ne. Pokud ano, máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů a získat k nim potřebné informace.

Právo na opravu

Máte právo na to, abych opravila vaše nepřesné osobní údaje, nebo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz (právo být „zapomenut“)

Máte právo, abych vymazala osobní údaje, které se vás týkají, pokud je dán některý z důvodů stanovených právním předpisem. To neplatí, pokud je zpracování vašich osobních údajů pro mne nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, aby došlo v určitých případech k omezení zpracování osobních údajů. V takovém případě mohou být osobní údaje uloženy, ale nebude probíhat jiné zpracování. Omezení není trvalé.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat ode mne své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo máte v případě, že zpracování probíhá na základě souhlasu nebo plnění smlouvy a že se zpracování provádí automatizovaně.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě nezbytnosti pro splnění mé právní povinnosti nebo pro účely mých oprávněných zájmů. V takovém případě nebudu dále osobní údaje zpracovávat, pokud k tomu nebudu mít závažné oprávněné důvody nebo pro určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků.

Právo podat stížnost

Výše uvedenými právy není nijak dotčeno vaše právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Pokud chcete uplatnit některé z vašich práv nebo máte jiné dotazy, kontaktujte mne e-mailem na info@artofmarcela.com Na vaše dotazy odpovím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru